top of page

Ik ben Petra Walinga

Met passie begeleid ik kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking en/of ASS  om ze vertrouwen te geven in zichzelf en zo het beste uit zichzelf naar boven te kunnen halen.

Kopsoarch is Fries voor Kopzorg(en).

IMG_1723.jpg

Sinds mijn afstuderen aan de Pedagogische Academie in Drachten in 1985, heb ik een uitgebreide loopbaan gehad in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in Almere, waar ik verschillende rollen heb vervuld, waaronder die van groepsleerkracht, bouwcoördinator en Interne begeleider.

Vanaf 2017 heb ik mijn focus verlegd naar het begeleiden en coachen van jongeren die behoefte hebben aan extra structuur en ondersteuning. Mijn kracht ligt in het bieden van duidelijkheid, met gebruik van humor en positieve, opbouwende, begeleiding.

Ik heb een speciale affiniteit met kinderen en jongeren die middels hun gedrag laten zien dat ze moeite hebben met de wereld om hen heen. Ik erken dat de wereld zich niet automatisch aan hen aanpast en daarom werk ik samen met hen om op een stressvrije manier aan de eisen van de buitenwereld te voldoen. Ik help hen bij het ontwikkelen van gepersonaliseerde plannen om dit te bereiken.

Het doel van mijn praktijk 'Kopsoarch' is om samen met het kind of de jongere een 'handleiding' te vinden die hen helpt zich prettiger te voelen en beter te functioneren. Dit leidt ook tot rust in de directe omgeving van het kind of de jongere.

About Me

Over Kopsoarch

Waarom Kopsoarch

Wat is de betekenis achter de naam 'Kopsoarch' en wat symboliseert het logo?

'Kopsoarch' verwijst naar het Fries voor 'kopzorgen' ofwel de zorgen die je als ouder hebt voor je kind. Dit geldt in het bijzonder voor ouders van kinderen met een beperking, die vaak langdurige zorg en aandacht vergen. Het is een uitdrukking van de primaire zorg die ouders voelen, waarbij ze hun kind willen zien groeien naar zelfredzaamheid en tegelijkertijd willen beschermen. Ook jongeren met een beperking hebben hun eigen zorgen en uitdagingen.

Het logo van 'Kopsoarch' toont een kaartenhuis dat wordt gebouwd met speelkaarten. Deze symboliek is geïnspireerd op mijn eigen ervaringen: mijn vader bouwde vroeger kaartenhuizen met mij toen ik klein was. Het opbouwen van een kaartenhuis staat voor de weg die jongeren, met of zonder beperking, afleggen. Het gaat gepaard met valpartijen en tegenslagen, maar met doorzettingsvermogen en geduld kunnen ze hun doelen bereiken.

In het leven leren we geleidelijk aan hoe we 'torens' kunnen bouwen. Soms stort het kaartenhuis volledig in, soms slechts gedeeltelijk, maar de kaarten blijven liggen, waardoor we altijd de mogelijkheid hebben om opnieuw te beginnen of verder te bouwen.
Dit is waar ik graag mijn bijdrage lever, door te helpen bij het bouwen en herbouwen van deze 'kaartenhuizen' in het leven van jongeren op weg naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

Voor wie:

  • Het begeleiden van jongeren naar begeleid wonen vereist specifieke vaardigheden om een zo hoog mogelijke mate van zelfredzaamheid te bereiken. Dit geldt met name voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of bijzonder of moeilijk verstaanbaar gedrag, mogelijk gekoppeld aan stoornissen zoals ASS of AD(H)D. Deze jongeren vertonen vaak gedrag dat hen regelmatig in problemen of conflicten brengt, en ze kunnen zich ongelukkig, angstig en/of onbegrepen voelen.

  • Ouders zoeken vaak ondersteuning in de thuissituatie en bij de opvoeding om samen te kijken naar knelpunten en oplossingen te vinden.

  • Scholen kunnen de expertise van Kopsoarch benutten nadat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn geïdentificeerd. Dankzij mijn jarenlange ervaring en vakmanschap kunnen we snel praktische oplossingen op maat vinden voor de individuele leerling.

  • Belangrijk is om te begrijpen wat het kind met zijn gedrag wil communiceren, wat er achter het gedrag schuilgaat, en wat het kind nodig heeft om zich gehoord te voelen. Het is essentieel om binnen de kaders van het gezin, de school en vrije tijd ruimte te bieden voor het kind om zo autonoom mogelijk te functioneren zonder anderen tekort te doen.

  • Door consistente patronen aan te bieden, kan het kind na verloop van tijd zelfstandig leren omgaan met uitdagingen.
    Hierbij maken we vaak gebruik van stappenplannen om de jongere te ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid.

Voor de ouder(s), verzorger(s) en professioneel betrokken personen:  

Ik sta klaar om mee te denken en bij te dragen aan oplossingen voor de uitdagingen die zich voordoen in de dagelijkse omgang met (of van) het kind of de jongere.

Het achterhalen van de oorsprong van het gedrag en het praktisch begeleiden ervan zijn mijn focus.

Mijn aanpak omvat het gezamenlijk onderzoeken van de onderliggende oorzaken van gedragsproblemen. Elk gedrag van een kind of jongere heeft een reden. We zoeken naar wat het kind of de jongere wil communiceren en hoe hij of zij kan leren dit op een andere, constructievere manier te uiten.

Samen streven we naar een weg naar meer zelfredzaamheid. Het kind mag er zijn. Ondanks eventuele beperkingen, is het een volwaardig individu!

Stap voor stap werken we aan gedragsverandering, met als uiteindelijk doel een gelukkiger leven voor het kind of de jongere.
Vaak lijkt het alsof het kind of de jongere alles naar zijn hand wil zetten, maar in werkelijkheid verlangt hij of zij vaak naar grenzen en veilige kaders, waarbinnen zelfoverzicht mogelijk is.

Het aanbieden van grenzen schept veiligheid en tegelijkertijd biedt het ruimte voor het maken van zelfstandige keuzes.

Services
Contact
bottom of page